Verkeersvoorschriften

Maximumsnelheid

Voor vrachtauto’s boven 3,5 ton totaalgewicht:
Binnen de bebouwde kom           : 50 km/uur
Buiten de bebouwde kom
• op snelwegen                               : 80 km/uur
• op overige wegen                         : 70 km/uur

Bijzondere regels
• Alle verkeer op hoofdwegen en hoofdstraten heeft voorrang.
• Op een rotonde heeft het verkeer van rechts voorrang
• Gedurende het gehele jaar dienen voertuigen ook overdag dimlicht te voeren.
• Al rijdend mag alleen handsfree worden gebeld. Boete: DKK 500

Aparte voorschriften bij weersomstandigheden
Geen.

Parkeerplaatsen
Een overzicht van veilige parkeerplaatsen in dit land is opgenomen in de rubriek Services, TRANSPark op de website www.iru.org.

Pech onderweg
Noodnummers:
• Politie 112
• Brandweer 112
• Ambulance 112

Adressen/telefoonnummers verkeersinformatie
Het Vejdirektoratet geeft dagelijks tussen 06.00 en 22.00 uur actuele verkeersinformatie via tel. 0045-70101040