Gevaarlijke stoffen

ADR
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR. Er kunnen aanvullende bepalingen/vergunningen gelden voor sommige ADR klassen. Informatie en contactgegevens van de bevoegde instantie via deze link.

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in vrachtauto’s op Deense binnenlandse en enkele
internationale veerboten is de chauffeur verplicht vóór inscheping een verklaring op te stellen waarin wordt aangegeven welke gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Indien een dergelijke verklaring niet wordt afgegeven, wordt de betreffende vrachtauto op de veerboot geweigerd.
Voor het overige blijven de bestaande bepalingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op veerboten onveranderd.

Rijverboden tunnels/bruggen
Vervoer van ADR-goederen over de Öresund brug: er geldt een rijverbod voor goederen van categorie E tussen 06.00 uur en 23.00 uur en voor goederen van categorie B tussen 23.00 en 06.00 uur. Meer informatie staat op de website van de brug: www.oresundsbron.com.