Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen
Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten (ondeelbare lading) dient een verzoek om ontheffing te worden ingediend bij Trafikstyrelsen, Adelsgade 13, DK-1304 København, http://www.trafikstyrelsen.dk of bij de politie in het zuiden van Jutland: Syd og Sønderjyllands Politi, Særtransportkontoret, Møllegade 2, DK- 6330 Padborg, telefoon 0045-56429060, fax -56420994, e-mail: siyl-ukatransport@politi.dk.

Rijverboden
Bepalingen staan vermeld in de ontheffing. Wanneer er in Denemarken wegens te hoge temperaturen (25 graden of hoger) een rijbod van 12.00 tot 18.00 uur wordt afgekondigd voor zwaartransporten, worden de betreffende wegen gepubliceerd op de website van de Deense verkeersinformatiedienst: www.trafikken.dk/wimpdoc.asp?page=document&objno=84016

Bepalingen tunnels/bruggen
Bepalingen staan vermeld in de ontheffing.

Speciale voorschriften
Bepalingen staan vermeld in de ontheffing.