Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de communautaire vergunning.
Hierbij gelden de volgende voorschriften.

BTW
Het standaard BTW-tarief bedraagt 25 procent. In Denemarken betaalde BTW op uitgaven gedaan in verband met grensoverschrijdend goederenvervoer kan worden teruggevraagd. Verzoeken om restitutie dienen binnen negen maanden (uiterlijk 30 september) na afloop van een kalenderjaar digitaal te zijn ingediend bij de Nederlandse belastingdienst. Sinds 1 januari 2010 gelden er nieuwe BTW regels in de EU.

Maten en gewichten
Bij cabotage kunnen afwijkende maximumgewichten gelden. Zie Toegestane maximum maten en -gewichten.

Rij- en rusttijden
Van toepassing is de rij- en rusttijdenregeling opgenomen in EU-Verordening 561/2006 (maximale rijtijden en minimale rusttijden) en Verordening 3821/85 (gebruik tachograaf).
De nationale Verordening Nr. 1018 van het ministerie van Arbeid van 15 december 1993 inzake
arbeidsomstandigheden in het goederenvervoer over de weg bepaalt dat in Denemarken de werkgever verantwoordelijk is voor overtredingen van de rij- en rusttijden begaan door de werknemer en daarvoor kan worden bestraft; ook al is er bij hem geen sprake van opzet of schuld.

Tarieven en contractuele voorwaarden
Tarieven kunnen vrij worden overeengekomen. Op vervoerovereenkomsten zijn de algemene principes van het Deense verbintenissenrecht van toepassing. Het gebruik van vervoerscondities is niet wettelijk verplicht, maar wel sterk aan te raden in verband met beperking van de aansprakelijkheid. Het beste kan worden afgesproken dat het cabotagevervoer in Denemarken onder CMR-condities wordt verricht.

Tijdelijk verblijf
Sinds 14 mei 2010 zijn in Denemarken 3 cabotageritten binnen 7 dagen toegestaan, mits volgend op een grensoverschrijdende rit met hetzelfde voertuig, waarbij eerst de lading bestemd voor Denemarken gelost werd. Eén cabotagerit binnen 3 dagen is toegestaan wanneer het voertuig leeg Denemarken binnenreed in aansluiting op een internationale rit, waarbij goederen werden gelost in een andere EU lidstaat. CMR’s van internationale ritten dienen aan boord te zijn.

Vervoer van bepaalde goederen
• Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden in principe de bepalingen van het ADR. Nadere informatie:
Grenspolitie: tel. 0045-73671448.
• Voor het vervoer van bederfelijke levensmiddelen in koel- en vriesauto’s gelden in principe de bepalingen van het ATP. Nadere informatie: Veterinaer- og Fødevaredirektorat, Rolighedsvej 25, DK – 1958, Frederiksberg, tel. 0045-33956000, fax -33956001.
• Voor het vervoer van levende dieren: voor nadere informatie kan bovenstaande organisatie in Frederiksberg benaderd worden.

Verzekering
Een verzekering moet minimaal dekking bieden voor de maximale aansprakelijkheid, die in
de gehanteerde vervoerscondities staat vermeld. Het is aan te bevelen dit vooraf met uw
verzekeringsmaatschappij af te stemmen.