Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Het internationale vervoer houdt zich aan de maximummaten en -gewichten die zijn vastgelegd in richtlijn 96/53/EG (zie hoofdstuk Regelingen achter in dit boek). Onderstaande maten en gewichten gelden voor voertuigen ingeschreven in Denemarken, bij nationaal vervoer. De maximumgewichten gelden bij cabotage.

Maten en gewichten
a. Hoogte ……………………………………………………………………………………………………………….. 4,00 m
b. Breedte ………………………………………………………………………………………………………………. 2,55 m
• koelvoertuig …………………………………………………………………………………………………………. 2,60 m
c. Enkele as …………………………………………………………………………………………………………… 10,00 ton
• aangedreven as, bij internationaal transport met 40 ton, indien aangedreven
as voorzien van luchtvering en dubbellucht ……………………………………………………………11,50 ton
d. Tandem-as motorvoertuig (met inachtneming van de maximale druk op de enkele assen)
• asafstand minder dan 1,0 m ……………………………………………………………………………….. 10,00 ton
• asafstand vanaf 1,0 m tot 2,0 m ………………………………………………………………………….. 16,00 ton
• Tandem-as motorvoertuig (met inachtneming van de maximale druk op de enkele
assen), bij internationaal transport
• asafstand minder dan 1,0 m …………………………………………………………………………………11,50 ton
• asafstand vanaf 1,0 m tot 1,3 m ………………………………………………………………………….. 16,00 ton
• asafstand vanaf 1,3 m tot 1,8 m ………………………………………………………………………….. 18,00 ton
• asafstand vanaf 1,3 m tot 1,8 m, voorzien van dubbellucht en luchtvering of een als
gelijkwaardig erkende vering ………………………………………………………………………………… 19,00 ton
e. Tandem-as aanhangwagen/oplegger (met inachtneming van de maximale druk op
de enkele assen)
• asafstand minder dan 1,0 m …………………………………………………………………………………11,00 ton
• asafstand vanaf 1,0 m tot 1,3 m ………………………………………………………………………….. 16,00 ton
• asafstand vanaf 1,3 m tot 1,8 m ………………………………………………………………………….. 18,00 ton
• asafstand vanaf 1,8 m …………………………………………………………………………………………. 20,00 ton
f. Tridem-as motorvoertuig (met inachtneming van de maximale druk op de enkele en
tandem-assen)1)
• onderlinge asafstand niet meer dan 1,3 m ……………………………………………………………. 22,00 ton
• onderlinge asafstand van meer dan 1,3 m tot 2,0 m en asdruk niet meer dan 8 ton …… 24,00 ton
g. Tridem-as aanhangwagen/oplegger (met inachtneming van de maximale druk op
de enkele assen)1)
• asafstand vanaf 1,0 m tot 1,3 m ………………………………………………………………………….. 22,00 ton
• asafstand vanaf 1,3 m ………………………………………………………………………………………. 24,00 ton
h. Vrachtauto/trekker met 2 assen ………………………………………………….. 12,00 m ……………. 18,00 ton
• met 3 assen …………………………………………………………………………… 12,00 m ……………. 24,00 ton
• met 3 assen bij internationaal transport, waarvan de aangedreven
as voorzien is van dubbellucht en luchtvering, en de asdruk niet
meer is dan 9,5 ton ………………………………………………………………… 12,00 m ……………. 26,00 ton
• met 4 assen ………………………………………………………………………….. 12,00 m ……………. 29,50 ton
• met 4 assen waarvan de twee achterste assen aangedreven zijn,
de afstand tussen deze assen minder dan 1,8 m is, en de afstand
tussen de voorste en achterste as minder is dan 5,0 m ……………….. 12,00 m ……………. 32,00 ton
i. Aanhangwagen met 2 assen …………………………………………………….. 12,00 m ……………. 20,00 ton
• met 3 assen …………………………………………………………………………… 12,00 m ……………. 24,00 ton
j. Vrachtauto-aanhangwagencombinatie
• met 3 assen …………………………………………………………………………. 18,75 m2) ……………. 28,00 ton
• met 4 assen ………………………………………………………………………… 18,75 m2) ……………. 38,00 ton
• met 5 (2+3) assen ………………………………………………………………… 18,75 m2) ……………. 42,00 ton
• met 5 (3+2) assen ………………………………………………………………… 18,75 m2) ……………. 44,00 ton
• met 6 assen ………………………………………………………………………… 18,75 m2) ……………. 48,00 ton
k. Trekker-opleggercombinatie met 3 assen …………………………………… 16,50 m3) ……………. 28,00 ton
• met 4 assen ………………………………………………………………………… 16,50 m3) ……………. 38,00 ton
• met 5 (2+3) assen ……………………………………………………………….. 16,50 m3) ……………. 42,00 ton
• met 5 (3+2) assen ………………………………………………………………… 16,50 m3) ……………. 44,00 ton
• met 6 assen ………………………………………………………………………… 16,50 m3) ……………. 48,00 ton
1) Bij tridem-assen dient de lading gelijk over de assen te zijn verdeeld.
2) De toegestane maximumlengte bedraagt 18,75 meter onder voorwaarde dat:
• de parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 15,65 meter
• de parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie niet meer bedraagt dan 16,40 meter
Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan is de maximale lengte 18,00 meter.
3) De toegestane maximumlengte bedraagt 16,50 meter onder voorwaarde dat van de oplegger:
• de afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger maximaal 12 meter is
• de horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger niet meer bedraagt dan 2,04 meter.
Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan is de toegestane maximale lengte 15,50 meter.

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde
Geen uitstekende lading toegestaan.